Kval- och finalregler 2018

Allmänna regler för samtliga grenar (regler för 2019 publiceras i januari)

Kvaltävlingar och final
Breeders Trophy är uppdelat i kvaltävlingar och final. Kval genomförs på Svenska Ridsportförbundets tävlingar, SWBs unghästtester och för 4-åriga dressyr- och hopphästar på Swede Horse dressyruttagningar och semifinaler. Finalerna 2018 i dressyr, hoppning och fälttävlan går på Flyinge den 1-7 oktober.

Startberättigade
Startberättigade i kval- och finalklasser är svenskfödda hästar, i åldrarna tre till sju år, grundregistrerade i SWB. Hästarna ska vara anslutna till Breeders Trophy. För information angående Breeders Trophy-anslutning läs här.

Deltagarbevis
För att kunna kvala till final ska ett deltagarbevis vara betalt före start i kvaltävling. Undantaget är 3-åriga hästar som ej behöver deltagarbevis. Deltagarbeviset kostar 920 kr och anmäls och betalas via Tävlingsdatabasen, TDB.
From 2018 kan deltagarbevis lösas retroaktivt till en förhöjd avgift, 2500 kr inkl moms.
När hästen uppnått kvalgräns ska ett mejl skickas till info@swedehorse.se där hästens namn, registreringsnummer samt kvaltävling och resultat anges. Hästar kvalade till final publiceras här.

Kvalperiod 2018
16 mars – 23 september.

Kval- och finalregler
Se nedan under respektive åldersgrupp och gren

Kval i utlandet
Vid eventuellt kval utomlands kontakta Swede Horse 046-646 58 eller info@swedehorse.se.

 

 

 

Fölston (FS)
Ston som har haft föl tidigast som 4-åringar får starta i årgången under sin egen. Gäller 5-, 6- och 7-åriga ston grundregistrerade i SWB och anslutna till Breeders Trophy. Ston som har registrerad avkomma och ingår i stimulanspaketet (ej selektionsston) erhåller gratis deltagarbevis, se SWBs hemsida för mer information.
Före finalstart får ett år äldre fölston endast starta i de klasser (enligt TR) som gäller den årgång de ska starta final i.
För dräktigt sto gäller följande:  Dräktigt sto i 5 – 11 månaden samt sto med föl yngre än 4 månader får ej delta enligt Svenska Ridsportförbundets Tävlingsreglemente (TR).

SWB Stallion Trophy 
SWB Stallion Trophy är en klass där hingstar godkända i SWB kan delta. Såväl svenskfödda som utlandsfödda hingstar godkända i SWB är startberättigade i klassen. SWB Stallion Trophy kommer att gå som klass i klassen under Breeders Trophy. Kval- och finalregler som för övriga hästar.

Hästar direktkvalade till final 2018.
Finalvinnare under Breeders Trophy 2017.
Hingstar som genomfört godkänt bruksprov under 2018.
Ston som deltagit i sista finalomgång 2017 och under betäckningssäsongen 2018 betäckts via embryotransfer är direktkvalade till finalomgång 1, 2018.
Samtliga direktkvalade hästar ska ha deltagarbevis samt anmälas till final enligt propositionen för Breeders Trophy 2018.

Anmälan till final
Samtliga hästar som har kvalat till final ska anmälas dit via TDB och propositionen för Breeders Trophy 2018.

Alla nyheter för 2018 i kursiv text.

3-åringar

Dressyr

3-åriga hästar kvalar till final via SWBs unghästtest (tidigare 3-årstest). Läs mer om unghästtest på SWBs hemsida.

Kvalgräns för dressyrhästar
Hästar som uppnår 48 p totalt med godkänt ridprov och betyg i gångarter enligt nedan kvalar till final under Breeders Trophy 2018. Poäng gångarter: De tre betygen skritt, trav och galopp ska vara lägst 8 i genomsnitt och inget delbetyg under 7.
Swede Horse förbehåller sig rätten att vid mer än 50 anmälda hästar fastställa prioriteringsordning efter anmälningstidens utgång. Häst som kvalar till final i både gångarter och hoppning får endast starta en gren.

Finalens genomförande Finalen genomförs i en omgång. Hästarna poängbedöms ridna i skritt, trav och galopp. Visningsprogram final 3-åriga dressyrhästar. Skritt visas på lång tygel. Trav visas under lättridning. Galopp visas i lätt sits. Domaren kan begära nedsutten ridning i såväl trav som galopp. Hästarna rids i grupp.
SWBs Rikssto-final kommer att genomföras som klass i klassen. Regler för Rikssto finns på SWBs hemsida.

Licensregler  Hästlicens behövs ej. För ryttare krävs Senior/Juniorlicens, undantag görs för visare vid löshoppningen där enbart Grönt Kort krävs. Dock gäller TR som om licens innehas.

Hoppning

3-åriga hästar kvalar till final via SWBs unghästtest (tidigare 3-årstest). Läs mer om unghästtest på SWBs hemsida.

Kvalgräns för hopphästar Hästar som uppnår 48 p totalt med godkänt ridprov och betyg i hoppning enligt nedan kvalar till final under Breeders Trophy 2018. Poäng hoppning: De tre betygen galopp, hoppteknik och förmåga samt hoppning allmänt intryck ska vara lägst 8 i genomsnitt och inget delbetyg under 7. Kvalade hästar ska anmälas till final via TDB enligt propositionen för Breeders Trophy 2018. Swede Horse förbehåller sig rätten att vid mer än 50 anmälda hästar fastställa prioriteringsordning efter anmälningstidens utgång. Häst som kvalar till final i både gångarter och hoppning får endast starta en gren.

Finalens genomförande Finalen genomförs i en omgång. Hästarna poängbedöms i löshoppning: hoppteknik och förmåga samt hoppning allmänt intryck. SWBs Rikssto-final kommer att genomföras som klass i klassen.
Regler för Rikssto finns på SWBs hemsida.

Licensregler  Hästlicens behövs ej. För ryttare krävs Senior/Juniorlicens, undantag görs för visare vid löshoppningen där enbart Grönt Kort krävs. Dock gäller TR som om licens innehas.

4-åringar

Dressyr

4-åriga dressyrhästar kvalar till final via SWBs unghästtest eller Swede Horse dressyruttagningar.

Kval via Swede Horse dressyruttagning Hästen visas under ryttare efter domarens anvisningar (uppläsare) och inte via programridning. Ekipaget får ett sammanfattande betyg innefattande: gångarter, elasticitet, ridbarhet, form och utvecklingsbarhet. Även ryttarens sätt att rida hästen ingår i bedömningen. Samtliga hästar som har uppnått minst 7,8 poäng (78 %) kvalar till final. Visningsprogrammet kan du hitta här.

Dressyruttagningarna 2018 –
propositioner på TDB under respektive arrangör.
1 september, Stävie Ryttarförening
2 september, Mantorpsryttarna
9 september, Enköpings Ridklubb och Flyinge Hästsportklubb
15 september, Alingsås Ryttarsällskap
23 september, Tingsryds Rid- och Körklubb

Kval via SWBs unghästtest för 4-åriga hästar Häst som uppnått gångartspoäng 8,0 är kvalad till final. Gångartspoängen är lika med summan av betygen för skritt, trav, galopp och temperamentsbetyg gångarter, delat med 4. Inget gångartsbetyg under 7. För information om SWBs unghästtest se www.swb.org .

Finalens genomförande Finalen är uppdelat på två omgångar.
Finalomgång 1 Hästarna rids under egen ryttare i kommenderade grupper efter domarens anvisningar (uppläsare), visningsprogram enligt kval. Hästarna bedöms av markdomare och de totalt 10 bästa går vidare till finalomgång 2. Vid likaplacerade i omgång 1 avgör genomsnittsbetyget för de tre gångarterna.
Finalomgång 2 med testryttare. Hästar kvalade till finalomgång 2 rids av en testryttare. Hästarna går i grupper om två. Testryttaren delar ut två poäng per häst. Testryttaren testrider en häst och samtidigt rids nästa häst fram av sin ordinarie ryttare. Det genomsnittliga resultatet från omgång 1 och 2 kommer att utgöra hästens slutpoäng. Vid likaplacerade avgör omgång 1. En markdomare finns med i finalen, dennes uppgift är att övervaka testridningen. Högst två hästar per ryttare och klass i finalomgångarna rekommenderas. Ryttare som rider fler hästar frånsäger sig rätten till det startmellanrum som respektive TR anger.    

Hoppning

4-åriga hopphästar kvalar till final via SWBs unghästtest eller Swede Horse semifinaler. Hästen får endast starta i en semifinal.

Kval via Swede Horse semifinal
Dag 1 Ett domarteam bedömer hästarna som hoppar en bana med 9 hinder, 10 språng, dvs. en kombination. Höjd 1.00 meter. Banan i en linje i höger och en i vänster båge. En linje på rakt spår. Varierande antal galoppsprång mellan hindren, dock ej under fem. Första hindret ej relaterat till andra hindret. Vattenmatta får förekomma. Hästens bedöms i dess ridbarhet, teknik och förmåga vilket bedöms under två betyg från 0 – 10,0 där tiondelar används. Poängavdrag enligt följande: -Nedslag 0,5 poäng, -Första vägran 1,0 poäng, -Andra vägran 2,0 poäng, -Tredje vägran uteslutning, -Överskridande av maxtiden 0,1 poäng för varje påbörjad sekund.
Poängavdrag göres från varje domare/domarkollegium.
Dag 2 De 50 % bästa hästarna från dag 1 kvalificerar sig till dag 2. Eventuella direktkvalade hästar (direktkvalade via Bruksprov eller Unghästtest) som kvalar till dag 2 räknas inte in i 50 %. Höjd 1.05 meter, dessutom kan banan justeras i samråd domare – banbyggare. I övrigt enligt dag 1. Omvänd startordning tillämpas. Till final från respektive semifinal går de hästar som är bland de 25 % bästa (räknat på antalet hästar som kvalat till dag 2) enligt resultatlistan efter dag 2 (resultat från dag 1 och dag 2 summeras).
Eventuella direktkvalade hästar ska inte räknas in i 25 %. Ryttare till direktkvalad häst ska meddela arrangören.

Semifinalplatser 2018 – propositioner på TDB under respektive arrangör.
20-26 augusti, Champion of the Youngsters, Skövde
8-9 september, Kungsbacka Ridklubb
15-19 september Jönköpings Fältrittklubb och Strömsholms Ridsportförening
22-23 september Flyinge Hästsportklubb

Kval via SWBs unghästtest för 4-åriga hästar Kvalade till final via SWBs unghästtest för 4-åriga hästar är de hästar som uppnått hoppbetyg 8,0 dvs summan av betygen för uppsutten hoppning och temperamentsbetyg uppsutten hoppning, delad med 2. Inget hoppbetyg under 7. För mer information om SWBs unghästtest se www.swb.org.
Finalens genomförande
Finalomgång 1 Ett domarteam bedömer hästarna som hoppar en bana med 9 hinder, 10 språng, dvs. en kombination. Höjd 1.05 meter. Banan i en linje i höger och en i vänster båge. En linje på rakt spår. Varierande antal galoppsprång mellan hindren. Första hindret ej relaterat till andra hindret. Hästens bedöms i dess ridbarhet, teknik och förmåga vilket bedöms under två betyg från 0 – 10,0 där tiondelar används. Poängavdrag enligt följande: -Nedslag 0,5 poäng, -Första vägran 1,0 poäng, -Andra vägran 2,0 poäng, -Tredje vägran uteslutning, -Överskridande av maxtiden 0,1 poäng för varje påbörjad sekund. Poängavdrag göres från varje domare/domarkollegium.
Finalomgång 2 – De 50 % bästa hästarna från dag 1 får delta i slutfinal dag 2. Poängen sammanräknas för både dag 1 och dag 2. Höjd 1.10 meter, dessutom kan banan justeras i samråd domare – banbyggare.

I övrigt enligt dag 1. Omvänd startordning tillämpas. Vid likaplacerade avgör totalpoängen i finalomgång 2, och därefter betyget för teknik och förmåga dag 2. De hästar som inte kvalar till finalomgång 2 får starta en lättare bana dag 2. Klassen går före slutfinalen och går i bedömning A.

Fälttävlan

4-åriga fälttävlanshästar kvalar till final via SvRF arrangerad tävling enligt nedan.

Kval till final
Ett av alternativen nedan ska vara uppfyllt för kval till final
En TH90 med minst 7,0 i poäng (exklusive tidsfel)
alternativt
En terräng H90 utan hinderfel (unghästavdelning) samt en felfri 1,00 m hoppning
alternativt
Genomfört SWB Unghästtest med hoppoängen (endast uppsutten hoppning) 7,5, dvs de två hoppbetygen delat med 2 och inget delbetyg under 7 samt en terräng H90 utan hinderfel (unghästavdelning)
alternativt, uppdaterat 2018-08-20
En H90 med minst 60% i dressyrmomentet, max ett nedslag i banhoppning och terrängmoment utan hinderfel
Ryttare och häst kvalificerar sig var för sig.

Finalens genomförande Två domare dömer gemensamt samtliga discipliner.
Dressyr
Dressyren rids på minst 20 x 60 m bana, 2 ekipage på banan samtidigt. Visningsprogram för 4-åriga hästar med uppläsare.
Domarna dömer gemensamt och delar ut ett betyg på en betygskala, 0-10, där tiondelar får användas. Hästarnas skritt, trav, galoppkvalitet och ridbarhet bedöms och ett sammanfattande betyg ges. Maxpoäng 10

Banhoppning
Hindermått 0.95 m, tempo 300 m/min. 9 hinder, 10 språng. Domarna dömer gemensamt och delar ut ett betyg på en betygskala, 1-10, där tiondelar får användas. Hästarnas hopp- och galoppförmåga samt ridbarhet bedöms och ett sammafattande betyg ges. Avdrag: för rivet hinder – 0,5, första vägran bestraffas med – 0,5, andra vägran – 1, andra vägran på samma hinder -2, fall och tredje vägran medför uteslutning. Vid överskridande av maxtid -0,1 per påbörjad sekund. Maxpoäng 10.

Terrängprov
Hindermått 0.90 m, tempo 480 m/min. Det får finnas igångsättningshinder där bedömning ej sker. Domarna dömer gemensamt och delar ut ett betyg på en betygskala, 1-10, där tiondelar får användas. Hästarnas hopp- och galoppförmåga samt ridbarhet bedöms och ett sammanfattande betyg ges. Avdrag: för första vägran eller rasering deformerbart hinder – 0,5, andra vägran -1,0, vägran andra gången på samma hinder -2,0, fall och vägran tredje gången medför uteslutning. Domarna kan ge max 10 poäng. Totalpoängen för terrängprov (domarpoäng minus eventuella avdrag) multipliceras med 2. Maxpoäng 20

Poängsammanräkning Dressyr (max 10 poäng) + hoppning (max 10 poäng) + terräng (max 20 poäng) = Totalsumma max 40 poäng Segrare blir den häst som fått högst poängsumma. Vid lika poäng ska poängen för terräng avgöra. Skulle även dessa vara lika avgör banhoppningspoängen.

5-åringar

Dressyr

5-åriga dressyrhästar kvalar till final via SvRF arrangerad tävling enligt nedan.

Kval via tävling
Hästarna bedöms efter Allmänt intryck av minst två domare i gemensamt kollegium. Kvalificerade till final är hästar som vid ett tillfälle uppnått kvalprocent enligt nedan: FEI inledande program för 5-åriga hästar – kvalgräns 74 % eller FEI finalprogram för 5-åriga hästar – kvalgräns 72 % Aktuella program kan skrivas ut direkt från Svenska Ridsportförbundets hemsida www.ridsport.se.

Finalens genomförande Finalen är uppdelad på två omgångar.
Omgångarna bedöms gemensamt av två dressyrdomare.
Finalomgång 1 FEI inledande program för 5-åriga hästar. Samtliga anmälda hästar startar i finalomgång 1.
Finalomgång 2 FEI finalprogram för 5-åriga hästar.
De 12 främst placerade hästarna från omgång 1 går till finalomgång 2. Vid likaplacerade avgör genomsnittsbetyget för de tre gångarterna. Finalen går endast i två omgångar. (Högst två hästar per ryttare och klass i finalomgångarna rekommenderas. Ryttare som rider fler hästar frånsäger sig rätten till det startmellanrum som respektive TR anger)

Hoppning

5-åriga hopphästar kvalar till final via SvRF arrangerad tävling enligt nedan.
Kval till final via tävling
Kvalade till finalomgång 1 är de 5-åriga hästar som genomfört 3 felfria 1.20 hoppningar (resultat från 1.25 hoppning likställes med 1.20 hoppning).  Det är endast tillåtet att tillgodoräknas sig kval för starter gjorda i avd B samt starter gjorda i klasser endast öppna för unghästar (tex. Falsterbo, Champion of the Youngster mfl.)

Finalernas genomförande – nytt 2018
Finalen rids i tre omgångar med hinderhöjder 1.20 – 1.25 m.
Finalomgång 1 Rids i bedömning A. Öppen för samtliga kvalade hästar.
Finalomgång 2, hit kvalificerar samtliga hästar med 4 fel eller mindre i finalomgång 1
Finalomgång 2 bedöms av domare.  Samtliga hästar startar på noll fel i finalomgång 2. Hästens bedöms i dess ridbarhet, teknik och förmåga vilket bedöms under två betyg från 0 – 10,0 där tiondelar används. Poängavdrag enligt följande: -Nedslag 0,5 poäng, -Första vägran 1,0 poäng, -Andra vägran 2,0 poäng, -Tredje vägranuteslutning, -Överskridande av maxtiden 0,1 poäng för varje påbörjad sekund. Poängavdrag göres från varje domare/domarkollegium.
Hästar med mer än 4 fel i finalomgång 1 kvalar till en consolation som går i bedömning A före finalomgång 2.

Finalomgång 3, kvalificerade till finalomgång 3 är de 12 högst bedömda hästarna från finalomgång 2. Vid likaplacerade avgör betyget för teknik och förmåga.
De 12 finalhästarna rids av testryttare, över en bana anpassad för testridning i hoppning.
Testryttaren sätter två betyg
Hästarna går i grupper om två. Testryttaren delar ut två poäng per häst, ridbarhet samt utvecklingsbarhet och framtidsutsikter. Testryttaren testrider en häst och samtidigt rids nästa häst fram av sin ordinarie ryttare. Det totala resultatet från omgång 2 och 3 kommer att utgöra hästens slutpoäng. Vid likaplacerade avgör omgång 2. En markdomare finns med i finalen, dennes uppgift är att övervaka testridningen.

Startordning i finalomgångarna Omgång 1 Lottning Omgång 2 Häst med lägst antal fel efter omgång 1 startar sist. Omgång 3 Omvänd startordning efter resultat i finalomgång 2. Vid lika antal fel lottas startordningen. Antal hästar/ryttare och klass Högst fyra hästar per ryttare och klass i finalen rekommenderas. Ryttare som rider fler hästar frånsäger sig rätten till det startmellanrum som respektive TR anger. Tyvärr kan startmellanrummen enligt TR inte garanteras i final.

Fälttävlan

5-åriga fälttävlanshästar kvalar till final via SvRF arrangerad tävling enligt nedan

Kval till final  Ett alternativ ska vara uppfyllt för kval till final:
En H100 med minst 60% i dressyrmomentet, max ett nedslag i banhoppning och terrängmoment utan hinderfel.
alternativt
Placering i en fälttävlan H100
alternativt
En TH100 med minst 7,0 i poäng (exklusive tidsfel) samt en genomförd fälttävlan H100.
Ryttare och häst kvalificerar sig var för sig.

Finalens genomförande
Två domare dömer gemensamt samtliga discipliner
Dressyr
Dressyren rids på 20 x 60 m bana. Hästarna går enskilt ”Finalprogram för 5-åriga fälttävlanshästar”. Domarna dömer gemensamt och delar ut ett betyg på en betygskala, 0-10, där tiondelar får användas. Hästarnas skritt, trav, galoppkvalitet och ridbarhet bedöms och ett sammanfattande betyg ges. Maxpoäng 10

Banhoppning
Hindermått 1.05 m, tempo 300 m/min max 11 hinder, 12 språng. Domarna dömer gemensamt och delar ut ett betyg på en betygskala, 1-10, där tiondelar får användas. Hästarnas hopp- och galoppförmåga samt ridbarhet bedöms och ett sammanfattande betyg ges. Avdrag: för rivet hinder – 0,5, första vägran bestraffas med – 0,5, andra vägran – 1, andra vägran på samma hinder -2, fall och tredje vägran medför uteslutning. Vid överskridande av maxtid -0,1 per påbörjad sekund. Maxpoäng 10

Terrängprov
Hindermått 1.00 m, tempo 500 m/min. Det får finnas igångsättningshinder där bedömning ej sker. Domarna dömer gemensamt och delar ut ett betyg på en betygskala, 1-10, där tiondelar får användas. Hästarnas hopp- och galoppförmåga samt ridbarhet bedöms och ett sammanfattande betyg ges. Avdrag: för första vägran eller rasering deformerbart hinder – 0,5, andra vägran -1,0, vägran andra gången på samma hinder -2,0, fall och vägran tredje gången medför uteslutning. Domarna kan ge max 10 poäng. Totalpoängen för terrängprov (domarpoäng minus eventuella avdrag) multipliceras med 2.Maxpoäng 20

Poängsammanräkning Dressyr (max 10 poäng) + hoppning (max 10 poäng) + terräng (max 20 poäng) = Totalsumma max 40 poäng Segrare blir den häst som fått högst poängsumma. Vid lika poäng ska poängen för terräng avgöra. Skulle även dessa vara lika avgör banhoppningspoängen.

6-åringar

Dressyr

 

6-åriga dressyrhästar kvalar till final via SvRF arrangerad tävling enligt nedan.

Kval via tävling
Hästarna bedöms efter Allmänt intryck av minst två domare i gemensamt kollegium. Aktuella program kan skrivas ut direkt från Svenska Ridsportförbundets hemsida www.ridsport.se.
Kvalificerade till final går hästar som vid ett tillfälle uppnått kvalprocent enligt nedan:
FEI inledande program för 6-åriga hästar – kvalgräns 72 % eller
FEI finalprogram för 6-åriga hästar – kvalgräns 70 %

Finalens genomförande
Finalen är uppdelad på två omgångar. Omgångarna bedöms gemensamt av två dressyrdomare.
Finalomgång 1 FEI inledande program för 6-åriga hästar
Finalomgång 2 FEI finalprogram för 6-åriga hästar.
Samtliga anmälda hästar startar i finalomgång 1
De 12 främst placerade hästarna från omgång 1 går till finalomgång 2. Vid likaplacerade avgör genomsnittsbetyget för de tre gångarterna. Finalen går endast i två omgångar.
(Högst två hästar per ryttare och klass i finalomgångarna rekommenderas. Ryttare som rider fler hästar frånsäger sig rätten till det startmellanrum som respektive TR anger)

 

 

 

 

 

Hoppning

6-åriga hopphästar kvalar till final via SvRF arrangerad tävling enligt nedan. Breeders Trophy för 6-åriga hopphästar ingår i Lövsta Future Challenge Jumping.

Kval till final via tävling
Kvalade till finalomgång 1 är de 6-åriga hästar som genomfört 3 felfria 1.30 hoppningar (resultat från 1.35 hoppning likställes med 1.30 hoppning). Det är endast tillåtet att tillgodoräknas sig kval för st arter gjorda i avd B samt starter gjorda i klasser endast öppna för unghästar (tex. Falsterbo, Champion of the Youngster mfl.)

Finalernas genomförande
Finalen rids i tre omgångar med hinderhöjder 1.30 – 1.35 m.
Finalomgång 1 Rids i bedömning A. Öppen för samtliga kvalade hästar.
Hästar med 12 fel eller mer i omgång 1 Kvalificerar inte vidare till finalomgång 2. De har dock möjlighet att starta dag 2. Då över en enklare bana (höjd 1.10-1.15 m) bedömning A före finalomgång 2.

Finalomgång 2 Rids i bedömning A. Öppen för hästar med mindre än 12 fel i finalomgång 1.

Finalomgång 3 Rids i bedömning A1:a. Startberättigade i finalomgång 3 är de 25 bästa hästarna från finalomgång 1 och 2, dvs de med lägst antal totalfel efter finalomgång 1 och 2. Hästar med lika antal fel som häst nummer 25 i listan kvalar också till finalomgång 3.

Resultatet från de tre finalomgångarna läggs ihop. Segrare är den häst som har lägst antal fel efter tre finalomgångar. Vid lika lägst antal fel rids omhoppning enligt bedömning A1:a om segern. Resultatet i finalomgång 3 skiljer likaplacerade åt vid lika antal fel.

De fem högst placerade hästarna kvalar till finalen i Lövsta Future Challenge Jumping som går under Gothenburg Horse Show 2019. Kvalificerad är även vinnaren av SWB Stallion Trophy för 6-åriga hopphästar.
Kvalregler för Lövsta Future Challenge Jumping

Startordning i finalomgångarna
Omgång 1 Lottning
Omgång 2 Häst med lägst antal fel efter omgång 1 startar sist.
Omgång 3 Häst med lägst antal fel efter omgång 1 och 2 startar sist.
Vid lika antal fel lottas startordningen.

Antal hästar/ryttare och klass
Högst fyra hästar per ryttare och klass i finalen rekommenderas.
Ryttare som rider fler hästar frånsäger sig rätten till det startmellanrum som respektive TR anger. Tyvärr kan startmellanrummen enligt TR inte garanteras i final.

 

 

Fälttävlan

6-åriga fälttävlanshästar kvalar till final via SvRF arrangerad tävling enligt nedan

Kval till final 
Hästen ska ha uppnått två kvalresultat. Båda resultaten kan uppnås i H100 – nytt 2018.
H100 med minst 60% i dressyrmomentet, felfri banhoppning och terrängmoment utan hinderfel, alternativt placering i H100.
CNC* med minst 60% i dressyrmomentet, max 4 fel på hinder i hoppmomentet och terrängmoment utan hinderfel, alternativt placering i CNC*.
H100-kvalet går att byta ut mot CNC* enligt ovan, dvs två kval i CNC* räknas också som kval till final.
Ryttare och häst kvalificerar sig var för sig.

Finalens genomförande
Finalen rids som en CNC* med anpassat terrängmoment för unga hästar. Två domare dömer gemensamt samtliga discipliner, nytt för 2018.
Dressyr
Dressyren rids på 20 x 60 m bana. Dressyrprogram CNC/CIC/CCI1* 2015 (A). Domarna dömer gemensamt och delar ut ett betyg på en betygsskala, 0-10, där tiondelar får användas. Hästarnas skritt, trav, galoppkvalitet och ridbarhet bedöms och ett sammanfattande betyg ges. Maxpoäng 10
Banhoppning
Domarna dömer gemensamt och delar ut ett betyg på en betygsskala, 1-10, där tiondelar får användas. Hästarnas hopp- och galoppförmåga samt ridbarhet bedöms och ett sammanfattande betyg ges. Avdrag: för rivet hinder – 0,25 första vägran bestraffas med – 0,25, andra vägran – 0,5, andra vägran på samma hinder -1, fall och tredje vägran medför uteslutning. Vid överskridande av maxtid -0,1 per påbörjad sekund. Maxpoäng 10.
Terrängprov
Det får finnas igångsättningshinder där bedömning ej sker. Domarna dömer gemensamt och delar ut ett betyg på en betygsskala, 1-10, där tiondelar får användas. Hästarnas hopp- och galoppförmåga samt ridbarhet bedöms och ett sammanfattande betyg ges. Avdrag: för första vägran eller rasering deformerbart hinder – 0,5, andra vägran -1,0, vägran andra gången på samma hinder -2,0, fall och vägran tredje gången medför uteslutning.
Domarna kan ge max 10 poäng. Totalpoängen för terrängprov (domarpoäng minus eventuella avdrag) multipliceras med 2. Maxpoäng 20
Poängsammanräkning
Dressyr (max 10 poäng) + hoppning (max 10 poäng) + terräng (max 20 poäng) = Totalsumma max 40 poäng
Segrare blir den häst som fått högst poängsumma. Vid lika poäng ska poängen för terräng avgöra. Skulle även dessa vara lika avgör banhoppningspoängen.

Högst två hästar per ryttare och klass i final rekommenderas. Ryttare som rider fler hästar frånsäger sig rätten till det startmellanrum som resp. TR anger.

Övrigt enligt TR.

 

 

 

 

7-åringar

Dressyr

7-åriga dressyrhästar kvalar till final via SvRF arrangerad tävling enligt nedan.

Kval via tävling
Kvalificerade till final är hästar som vid ett tillfälle uppnått kvalprocent enligt nedan:
Samtliga S:t George-program – kvalgräns 63 % alternativt Msv A1 – kvalgräns 64 %.
Kval via FEI:s 7-årsprogram –  totalprocent (tekniskt + allmänt intryck) på 70 %.
Aktuella program kan skrivas ut direkt från Svenska Ridsportförbundets hemsida www.ridsport.se.

Finalens genomförande
Finalen rids i två omgångar.
Omgångarna bedöms av tre domare.
Finalomgång 1 rids i FEI:s inledande program för 7-åriga hästar
Finalomgång 2 rids i  FEI:s finalprogram för 7-åriga hästar Samtliga anmälda hästar startar i omgång 1 De 8 främst placerade i omgång 1 kvalificerar sig till omgång 2. Vid likaplacerade i slutfinal avgör poängen i omgång 1.

Startordning i slutfinal: Placerade 5-8  i omgång 1, startar som nummer 1-4 , lottad ordning. Placerade 1-4 i omgång 1 lottas också och får startnummer 5-8. Högst två hästar per ryttare och klass i finalomgångarna rekommenderas. Ryttare som rider fler hästar frånsäger sig rätten till det startmellanrum som respektive TR anger.

Hoppning

7-åriga hopphästar kvalar till final via SvRF arrangerad tävling enligt nedan.

Kval till final via tävling
Kval sker på Nationell eller Elittävling.
Kvalade till final, omgång 1, är de 7-åriga hästar som genomfört lägst 1 felfri runda i 1.35 och 1 felfri runda i 1.40 hoppning, bedömning A, A:0, A.1a. Vid hoppning i två faser skall båda faserna vara felfria. Ackumulatorhoppning eller bed. C räknas inte som kvalklasser.

Finalens genomförande
För 7-åriga hästar rids finalen i två omgångar med hinderhöjder på 1.30–1.40 cm.
Finalomgång 1 rids i två faser bedömning A:0/A:0.

Till omgång 2 går de 18 främst placerade i omgång 1.
Finalomgång 2 rids i bed A1:a. Resultat från omgång 1 medtas ej till omgång 2. Hästar som inte kvalar till omgång 2 har möjlighet att starta i Lilla finalen/Consolation. Lilla finalen/Consolation Klassen rids i bedömning A:0 och klassen går före finalomgång 2.

Startordning i finalomgångarna
Finalomgång 1: Lottning Finalomgång 2 : Omvänd startordning dvs vinnaren från omgång 1 startar sist. Lilla finalen: Lottning Antal hästar/ryttare och klass Högst två hästar per ryttare och klass i finalen rekommenderas. Ryttare som rider fler hästar frånsäger sig rätten till det startmellanrum som respektive TR anger. Startmellanrum enligt TR kan inte garanteras i final.

SWB Stallion Trophy

Dressyr och hoppning

Startberättigade i SWB Stallion Trophy är hingstar godkända för avel i SWB.
Hingstarna ska vara berättigade till ordinarie hingstlicens. Tävlingen genomförs under Breeders Trophy. SWB Stallion Trophy går som en klass i klassen i respektive årgång och gren, en vinnare koras per årgång och gren. För 3-åriga hingstar gäller att hingsten har ett resultat som motsvarar de 15 högst placerade i klassen för att den ska kunna utses som vinnare. Kriterier för att vinnare ska koras för 4- till 7-åriga hingstar är att hingsten har kvalat till och deltar i sista finalomgången.
Prisutdelning i SWB Stallion Trophy hålls i samband med prisutdelning i Breeders Trophy samt 3- och 7-årschampionat. SWB sponsrar med vinstpremier i klassen. Vinnande hingst i 6-årsklassen hoppning kvalar till finalen i Lövsta Future Challenge Jumping. Finalen avgörs under Göteborg Horse Show 2019. Kval- och finalregler är samma som för övriga hästar, se under respektive årgång och gren. Förtydligande: Breeders Trophy-anslutna godkända hingstar ingår i både Breeders Trophy och SWB Stallion Trophy.
Anmälan till SWB Stallion Trophy sker via propositionen till Breeders Trophy. Anmäl till aktuell årgång och gren.

Regler utrustning

Dressyr, hoppning och fälttävlan

Utrustning häst och ryttare. Där ej annat angivs gäller SvRFs Tävlingsreglemente (TR).
3-åringar
Dressyr Betsling: Tränsbett Lindor och benskydd är inte tillåtet. Ryttare till hingst skall bära spö, för övriga valfritt. Sporrar får ej användas.
Hoppning/löshoppning Lindor är inte tillåtet. Bakbensskydd är ej tillåtna. Klädsel för visare och medhjälpare: Ljusa byxor, skjorta och slips, mörkblå tröja samt godkänd hjälm med knäppt hakband. Observera att diskvalificering kan komma ifråga om anvisningarna ej följs vad gäller utrustning och klädsel.

4-åringar
Dressyr 
Kval via dressyruttagning Användning av spö och sporrar är valfritt. Benskydd och lindor är ej tillåtet.
Kval via Unghästest Se SWBs hemsida
Final Spö och sporrar är valfritt under avdelningsridningen. Benskydd och lindor är ej tillåtet.

Hoppning
Semifinal och Final
Betsling: Enbart tränsbett, 2- eller 3-delat, med rörliga eller fasta ringar där tygeln är fäst i ringen är tillåtet. Parerstänger och D-ringar är tillåtet  Bettet kan vara i metall, gummi, läder eller syntetmaterial. Tungsticka är ej tillåtet. Gramantygel är förbjudet såväl vid framhoppning som på tävlingsbanan (enl. TR III mom. 371). Benskydd, endast fram. Bakskydd är ej tillåtet. Häst får ej vara lindad.

Fälttävlan
Dressyrmoment Betsling: tränsbett. Användning av spö och sporrar är valfritt. Benskydd och lindor är ej tillåtet.
Hoppmoment Betsling: Enbart tränsbett, 2- eller 3-delat, med rörliga eller fasta ringar där tygeln är fäst i ringen är tillåtet. Parerstänger och D-ringar är tillåtet  Bettet kan vara i metall, gummi eller syntetmaterial. Tungsticka är ej tillåtet. Gramantygel är förbjudet såväl vid framhoppning som på tävlingsbanan (enl. TR III mom. 371). Benskydd, endast fram. Bakskydd är ej tillåtet. Häst får ej vara lindad. Terrängmoment Betsling: Enbart tränsbett, 2- eller 3-delat, med rörliga eller fasta ringar där tygeln är fäst i ringen är tillåtet. Parerstänger och D-ringar är tillåtet  Bettet kan vara i metall, gummi eller syntetmaterial. Tungsticka är ej tillåtet. Gramantygel är förbjudet såväl vid framhoppning som på tävlingsbanan (enl. TR III mom. 371).
Bakbenssydd enlig nedan:
✦ Varje skydd får väga maximalt 200 gram.
✦ Den rundade delen av skyddet måste täcka insidan av kotleden.
✦ Högsta höjd på skyddet är 16 centimeter.
✦ Lägsta höjd på skyddet är 5 centimeter.
✦ Skyddets insida måste vara helt slätt.
✦ Endast oelastisk kardborreknäppning är tillåten och ska knäppas på utsidan.
✦ Inga andra skydd/ingen annan utrustning kan användas tillsammans med ovanstående skydd.

5- och 6-åringar
Dressyr
Final Betsling i samtliga program är träns.

Hoppning
Final 5-åringar  Betsling:  Enbart tränsbett, 2- eller 3-delat, med rörliga eller fasta ringar där tygeln är fäst i ringen är tillåtet. Parerstänger och D-ringar är tillåtet  Bettet kan vara i metall, gummi eller syntetmaterial. Tungsticka är ej tillåtet. Benskydd: enligt Svenska Ridsportförbundets Tävlingsreglemente (TR). Gramantygel är förbjudet såväl vid framhoppning som på tävlingsbanan (enl. TR III mom. 371).
6-åringar  Betsling enligt TR. Gramantygel är förbjudet såväl vid framhoppning som på tävlingsbanan (enl. TR III mom. 371). Benskydd: enligt Svenska Ridsportförbundets Tävlingsreglemente (TR) för hoppning

Fälttävlan
5-åringar Dressyrmoment Betsling i samtliga program är träns.
Hoppmoment Betsling: Enbart tränsbett, 2- eller 3-delat, med rörliga eller fasta ringar där tygeln är fäst i ringen är tillåtet. Parerstänger och D-ringar är tillåtet  Bettet kan vara i metall, gummi eller syntetmaterial. Tungsticka är ej tillåtet. Gramantygel är förbjudet såväl vid framhoppning som på tävlingsbanan (enl. TR III mom. 371). Benskydd, endast fram. Bakskydd är ej tillåtet. Häst får ej vara lindad. Terrängmoment Betsling: Enbart tränsbett, 2- eller 3-delat, med rörliga eller fasta ringar där tygeln är fäst i ringen är tillåtet. Parerstänger och D-ringar är tillåtet  Bettet kan vara i metall, gummi eller syntetmaterial. Tungsticka är ej tillåtet. Gramantygel är förbjudet såväl vid framhoppning som på tävlingsbanan (enl. TR III mom. 371).
Bakbenssydd enlig nedan:
✦ Varje skydd får väga maximalt 200 gram.
✦ Den rundade delen av skyddet måste täcka insidan av kotleden.
✦ Högsta höjd på skyddet är 16 centimeter.
✦ Lägsta höjd på skyddet är 5 centimeter.
✦ Skyddets insida måste vara helt slätt.
✦ Endast oelastisk kardborreknäppning är tillåten och ska knäppas på utsidan.
✦ Inga andra skydd/ingen annan utrustning kan användas tillsammans med ovanstående skydd.

6-åringar Samtliga dicipliner Betsling enligt TR fälttävlan. Benskydd enligt TR fälttävlan.