Anslutning till Breeders Trophy

Anslutning och efteranslutning
I samband med att fölet registreras i SWB ansluts det till Breeders Trophy. Uppfödaren beslutar om de vill ansluta fölet via blanketten registreringsansökan där det finns en ruta att fylla i för Breeders Trophy-anslutning.
Att ansluta ett föl kostar 500 kr (inklusive 6 % moms) före den 1/3 året efter födelseåret.

Häst som ej anslutits som föl kan efteranslutas mot förhöjd avgift (inklusive 6 % moms) enligt nedan:

Ettåring, anslutning mellan 1/3 – 31/121250 kr
Tvååring, anslutning senast 31/12 2500 kr
Treåring, anslutning senast 31/12 3750 kr
Fyraåring, anslutning senast 31/12 5000 kr
Fem- och sexåring, anslutning före kvalstart 6250 kr

Om du vill efteransluta din häst mejla oss din hästs namn och registreringsnummer samt din fakturaadress till info@swedehorse.se.
Swede Horse skickar faktura på anslutningen och när fakturan är betald ansluts din häst. Bekräftelse på Breeders Trophy-anslutningen ses på www.blup.se.
Inbetald Breeders Trophy-anslutning återbetalas ej.

Med anledning av nya kval- och finalregler 2017 kan hästar grundregistrerade i SWB efteranslutas till Breeders Trophy fram till den 1 augusti 2017 med 30 % rabatt på ovanstående avgifter.

 

Prispengar
Inbetalda anslutningsavgifter, efter avdrag för administrationskostnader på 20 % och med tillägg för ränta från och med inbetalningsdagen till och med tävlingsdagen, utbetalas som prispengar vid de årliga finalerna i dressyr, hoppning och fälttävlan för 4-, 5- och 6-åriga hästar.

Fördelningen av prispengar mellan de olika tävlingsklasserna görs av representanter för Swede Horse AB. Hästägaren erhåller 50 % och uppfödaren 50 % av prissumman. Med hästägare menas den som är registrerad ägare i SWBs databas/hästens pass. Om hästen byter ägare måste säljare och köpare skriftligen meddela vem som skall vara mottagare av eventuella prispengar. Med uppfödare menas den som är registrerad som uppfödare enligt hästens pass.
Prispengar utbetalas endast till hästar vilka fullföljt final alt sista omgången. Swede Horse AB förbehåller sig rätten att omräkna beloppen om stor frånvaro skulle uppstå på grund av exempelvis sjukdom.

Swede Horse AB förvaltar Breeders Trophy-anslutningarna på klientmedelskonto. Om tävlingarna ej genomförs skall innestående medel återbetalas till insättarna. Med innestående medel avses inbetalda avgifter med avdrag för administrationskostnadsavdrag på 20 % och med tillägg för ränta från och med inbetalningsdagen till och med utbetalningsdagen.

Prispengarna i Breeders Trophy fastställs när samtliga insatser är gjorda och publiceras på hemsidan i samband med de årliga finalerna.

Roland Thunholm